Czy wiesz, że.... wystarczy mieć 3 produkty w koszyku by zyskać DARMOWĄ DOSTAWĘ? Zrób zakupy już teraz.

Warunki handlowe

Tak jak w każdym sklepie, również w naszym staramy się narzucić i dotrzymywać reguły, które mają w pierwszym rzędzie chronić naszego klienta i zapewnić, że zawsze postaramy się wyjść na rękę.

I.

Część ogólna

 1. Przedmiotem niniejszego regulaminu jest określenie warunków sprzedaży towarów Klientom za pośrednictwem witryny www.mixit.pl
 2. Sklep internetowy www.mixit.pl jest prowadzony przez: Mixit Polska Sp. z o.o., ul. Katowicka 39/4A, 45-061 Opole, NIP: 7543082690, REGON: 161546866 tel. +48 (22) 300 17 88, e-mail: biuro@mixit.pl nr konta bankowego: 07124051781111001053102705, Bank Pekao SA.
 3. Sklep internetowy www.mixit.pl, zwany dalej Sklepem zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w warunkach regulaminu, w tym zmian cen produktów i kosztów przesyłki.
 4. Ceny produktów są cenami brutto (z podatkiem VAT) i wyrażone są w polskiej walucie: złoty. Ceny nie zawierają kosztów dostawy, które są doliczone pod koniec zamówienia wg wybranego sposobu dostawy lub płatności.
 5. Dla Klienta wiążąca jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia.
 6. Zdjęcia mieszanek oraz składników są wyłącznie ilustracjami i mogą się różnić od rzeczywistego wyglądu.

II.

Zamówienie towaru

 1. Zamówienie rozpoczyna się włożeniem towaru do koszyka. Następnie Klient dokonuje skomponowania mieszanki lub włożenia do koszyka już gotowej mieszanki lub innych oferowanych produktów. Skomponowanie mieszanki następuje poprzez naciśnięcie przycisku „zakończ“.
 2. Klient może złożyć zamówienie przez całą dobę, każdego dnia roku.
 3. Warunkiem złożenia zamówienia jest podanie poprawnych danych przez Klienta.
 4. W przypadku wykrycia przez Sklep podania błędnych danych przez Klienta, Klient zostanie o tym powiadomiony na adres e-mail.
 5. Przyjęcie zamówienia zostaje potwierdzone wiadomością e-mail.
 6. Potwierdzone drogą elektroniczną zamówienie zostanie przekazane do realizacji.
 7. Zamówienia realizowane są niezwłocznie, nie później niż w ciągu pięciu dni roboczych. Sklep dopuszcza możliwość wydłużenia przedmiotowego terminu do 10 dni roboczych, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany na adres e-mail.
 8. Realizacja zamówień może ulec opóźnieniu ze względów technicznych niezależnych od Sklepu, jednakże termin realizacji w żadnym przypadku nie może przekroczyć 30 dni.
 9. W przypadku, gdy zamówiony produkt nie będzie dostępny w magazynie, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany, w jakim terminie produkt będzie dostępny. Jeśli Klient nie zdecyduje się czekać ewentualna nadpłata zostanie przelana na konto wskazane przez Klienta drogą elektroniczną.
 10. Do każdego realizowanego zamówienia zawsze dołączany jest dowód sprzedaży. Dokument sprzedaży zawiera ceny obowiązujące w chwili przyjęcia zamówienia.
 11. Kupujący wyraża zgodę na otrzymanie faktury w formie elektronicznej.
 12. Sklep zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówienia lub wstrzymania jego realizacji w przypadku, gdy:

III.

Płatność

 1. Sklep akceptuje następujące formy płatności:

IV.

Wysyłka i odbiór towaru

 1. Wysyłki zamówień z wybraną formą płatności „przedpłata” realizowane są niezwłocznie, po otrzymaniu środków na konto bankowe.
 2. Na terenie Polski towar wysyłany jest za pośrednictwem:
 1. Przy zamówieniu powyżej 3 tub dostawa GRATIS!

V.

Zwroty towaru

 1. Towary ulegające szybkiemu zepsuciu lub które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone nie podlegają zwrotowi.
 2. Towar zakupiony w Sklepie z wyjątkiem wskazanym w ust. 1 podlega zwrotowi bez podania przyczyny według warunków określonych w ustawie z dnia 02.03.2000r. („Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.”).
 3. Klient Sklepu ma możliwość zwrotu towaru (odstąpienia od umowy) w terminie 10 dni od daty otrzymania przesyłki. Warunkiem odstąpienia od umowy jest niezwłocznie powiadomienie o tym Sklepu drogą mailową. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wraz z oświadczeniem należy przesłać towar, który będzie nieużywany i zapakowany, jak Klient go otrzymał.
 4. W celu dokonania zwrotu należy odesłać produkt w stanie nienaruszonym na poniższy adres Sklepu:

Mixit Polska Sp. z o.o.

ul. Katowicka 39/4a

45-061, Opole

 1. Zwrot towaru przez Klienta powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.
 2. Przesyłka zwrotna musi zawierać:
 1. Koszty przesyłek zwracanych produktów ponosi Klient.

VI.

Termin Ważności i Reklamacje

 1. Data ważności na wszystkie towary żywnościowe wynosi co najmniej 2 miesiące. Towar żywnościowy należy przechowywać w chłodzie do 20˚C, w suchym, ciemnym pomieszczeniu o wilgotności do 40%. Zawartość opakowania można wsypać do tuby i zamknąć wieczkiem dotrzymując zasady daty ważności.
 2. Towar niezgodny z umową podlega reklamacji. Reklamacji podlega w szczególności towar żywnościowy zaatakowany przez pleśń, zgniliznę lub szkodniki.
 3. W przypadku gdy towar jest niezgodny z umową Klient ma prawo zażądać wymiany towaru lub obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, jeżeli zawiadomi o takim stanie rzeczy Sklep w terminie 2 lat od otrzymania towaru, nie później niż w ciągu 2 miesięcy od wykrycia tej niezgodności. Zapis ten nie ma zastosowania do towarów żywnościowych.
 4. W przypadku, gdy towar żywnościowy jest niezgodny z umową Klient ma prawo zażądać wymiany towaru żywnościowego lub obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, jeżeli zawiadomi o takim stanie rzeczy Sklep w terminie:
 1. Warunkiem złożenia reklamacji jest niezwłocznie powiadomienie o tym Sklepu drogą mailową razem ze zdjęciem.
 2. W celu dokonania reklamacji zakupionego towaru należy postępować jak w § V ust. 4 i 6.
 3. Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki reklamowanej. Status reklamacji zostanie przesłany drogą elektroniczną na adres e-mail Klienta bez względu na wynik. Brak odpowiedzi ze strony Sklepu oznacza pozytywne rozpatrzenie reklamacji oraz zwrot należnej kwoty.
 4. W razie niezgodności dostarczonej przesyłki ze złożonym zamówieniem Klient powinien odmówić przyjęcia przesyłki i powiadomić o tym Sklep.
 5. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych do Sklepu za pobraniem.

VII.

Ochrona danych osobowych

 1. Klient składając zamówienie na stronach Sklepu, akceptuje niniejszy regulamin i jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sklep danych osobowych Klienta w celu wystawienia faktury, rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 3. Dane osobowe Klienta nie zostaną udostępnione osobom trzecim, ani nie będą wykorzystane w celach niezwiązanych z działalnością Sklepu.
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych.
 5. W razie stwierdzenia niezgodności danych osobowych Klienta ze stanem faktycznym, ma on prawo żądać ich poprawienia.
 6. Administratorem danych osobowych jest podmiot wskazany w § I ust. 2.

VIII.

Informacje końcowe

 1. Złożenie zamówienia w Sklepie oznacza akceptacje obowiązujących zasad sprzedaży wysyłkowej zgodnie z „Ustawą z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”.
 2. Sklep podlega prawu polskiemu, a wobec wszystkich spraw dotyczących korzystania z niego mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Osoby działające wbrew przepisom prawa oraz wbrew niniejszego regulaminu Sklepu ponoszą pełną odpowiedzialność za te działania i mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności.
 3. W kwestiach nieujętych w niniejszym regulaminie, zastosowanie mają obowiązujące w tym zakresie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Opłaty za dostawę i płatności można zobaczyć w poniższej tabeli:

Dostawa Opis Cena
odbiór osobisty <p style="text-align: justify;">Odbiór osobisty jest możliwy TYLKO po opłaceniu z góry kartą płatniczą bądź przelewem bankowym i otrzymaniu potwierdzenia elektronicznego. Paczki z naszej fabryki smakołyków wysyłamy do punktów odbioru osobistego 2-3 razy w tygodniu. W punktach najczęściej możesz również kupić gotowe mieszanki i inne smakołyki Mixit.</p> 0 zł
GLS <p style="text-align: justify;">Dostarczenie paczki do Twego domu lub do pracy w ramach całej Polski (koszt za pobraniem + 4,90 zł).</p> 9,9 zł
E-mailem Specjalny rodzaj dostawy służący do elektronicznych bonów upominkowych. 0 zł
0 Koszyk Do góry