Kalendarz adwentowy w przedsprzedaży 20 zł taniej do 29.10 do 23:59. 26 okienek pełnych niespodzianek!

Mixowanie nie idzie za dobrze? Coś nie działa? Spróbuj użyć innej przeglądarki, np. Edge, a my zajmiemy się naprawą. Przepraszamy!

Polityka bezpieczeństwa ochrony danych osobowych

Spółka Mixit Polska Sp. z o.o, NIP: 7543082690, REGON: 161546866, z siedzibą w Opolu Luboszycka 34, (dalej tylko „Mixit“) ma na celu ochronę prywatności swoich klientów. Dbamy o to, by nasi klienci byli absolutnie pewni, że ich dane osobowe są przetwarzane z należytą starannością i zgodnie z obowiązkami wynikającymi z obowiązujących przepisów, a my chronimy je w maksymalnym możliwym zakresie, na poziomie technicznie dostępnych środków.

Ta oto Polityka Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych (dalej w skrócie „Polityka Bezpieczeństwa“) reprezentuje zasady, którymi kierujemy się, gromadząc i przetwarzając dane osobowe klientów, którzy kupują nasze produkty lub korzystają z naszych usług.

1. W jaki sposób przetwarzamy dane osobowe?

Biorąc pod uwagę charakter usług, które Mixit zapewnia swoim klientom, pozyskuje od nich następujące dane osobowe:

Mixit korzysta z bramek płatniczych dla niektórych rodzaji płatności (np. opłata kartą płatniczą). Jeśli użytkownik korzysta z płatności kartą kredytową, PayU lub inną metodą płatności, numery kart kredytowych lub inne poufne dane płatności są przetwarzane we wszystkich przypadkach przez bramkę płatniczą stron trzecich. Mixit nie przechowuje numerów kart kredytowych ani innych poufnych informacji o płatnościach, ani nie ma do nich dostępu.

Niektóre informacje techniczne na temat klientów i odwiedzających strony internetowe, takie jak adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, przybliżona lokalizacja itp. mogą być automatycznie gromadzone i wykorzystywane przez Mixit.

Dane osobowe klientów przechowywane są przez okres 5 lat, jeżeli klient nie żąda ich wcześniejszego usunięcia (patrz pkt 5 Polityki Bezpieczeństwa: W jaki sposób mogę edytować lub usunąć dane osobowe?).

2. Gdzie gromadzone są dane osobowe?

Dane osobowe klientów i odwiedzających strony internetowe są przechowywane centralnie na serwerach znajdujących się na terytorium Republiki Czeskiej, która jest członkiem Unii Europejskiej. W związku z tym dane nie opuszczają ani nie są przechowywane w żaden sposób poza Unią Europejską. Serwery, na których przechowywane są dane, znajdują się w centrum danych SuperNetwork s.r.o. Więcej informacji na temat centrum danych tutaj: https://www.superhosting.cz.

3. W jaki sposób zabezpieczane są dane osobowe?

Firma Mixit zobowiązuje się do zapewnienia technicznej i organizacyjnej ochrony przetwarzanych danych osobowych, w taki sposób, by nie nie doszło do nieuprawnionego lub przypadkowego dostępu do danych, ich zmiany, zniszczenia lub utraty, nieautoryzowanej transmisji, jakiejkolwiek innej nieautoryzowanej obsługi, a także innego niewłaściwego nadużycia oraz by były podczas przetwarzania danych osobiście i organizacyjnie nieustannie zabezpieczone wszystkie obowiązki administratora danych osobowych według obowiązujących przedpisów prawnych.

Wszystkie dane osobowe podane przez klienta w związku z korzystaniem z towarów i usług Mixit są przetwarzane przez automatycznie zabezpieczony system elektroniczny. Z punktu widzenia bezpieczeństwa organizacyjnego Mixit chroni dane przed nieuprawnionym dostępem stron trzecich, w szczególności poprzez ograniczony dostęp do bazy danych i danych osobowych, do których mają dostęp tylko osoby przeszkolone w zakresie ochrony danych osobowych i zobowiązane do zachowania poufności.

4. W jaki sposób wykorzystujemy „cookies”

Pliki “cookies” (tzw. “ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony Mixit. Jeżeli strona zostanie ponownie odwiedzona, „ciasteczka” umożliwiają identyfikację urządzenia odwiedzającego i personalizowanie strony zgodnie z jej preferencjami. Mixit nie przechowuje żadnych danych osobowych w „ciasteczkach”. Dane przechowywane w „ciasteczkach” są wykorzystywane wyłącznie w celu funkcjonowania usług Mixit.

Jeżeli użytkownik portalu Mixit wyrazi zgodę żeby ustawienia oprogramowania, z którego korzysta, umożliwiały obsługę plików typu „cookie”, będzie to równoznaczne z udzieleniem przez niego zgody na wykorzystywanie przez Mixit plików „cookie” w rozumieniu art. 173 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne.

Użytkownik, który nie zmienił ustawień zainstalowanego oprogramowania na swoim komputerze, zgadza się na zapisywanie "ciasteczek" na swoim urządzeniu. Oto kilka linków, które pomogą Ci skonfigurować pliki cookies w najczęściej używanych przeglądarkach:

Odwiedzający stronę Mixit może również uniemożliwić przechowywanie „ciasteczek” przeglądając stronę internetową Mixit w trybie prywatnym. Tryb prywatny oferują niemal wszystkie nowoczesne przeglądarki internetowe i w trakcie przeglądania w trym trybie nie są przechowywane pliki cookies w przeglądarce.

5. W jaki sposób mogę edytować lub usunąć dane osobowe?

Klient może edytować swoje dane osobowe po zalogowaniu się do swojego konto użytkownika pod adresem https://www.mixit.pl/klient/zaloguj-sie. Jeżeli klient chce całkowicie usunąć całe konto i historię wszelkiej korespondencji, należy napisać prośbę pod e-mail biuro@mixit.pl. Usunięcia konta Mixit jest procesem nieodwracalnym i dochodzi do niego tylko na zlecenie klienta. Klient może zostać wezwany przez Mixit do zweryfikowania danych podanych w momencie rejestracji do konta Mixit.

6. Wysyłanie wiadomości handlowych

Mixit gromadzi i zarządza adresami e-mail użytkowników, uzyskanymi w związku ze sprzedażą swoich produktów lub usług. W ten sposób uzyskane adresy e-mail są, niezależnie od ich charakteru, uważane za adres kontaktu elektronicznego uzyskanego w związku ze sprzedażą produktu lub usługi w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U z 2013 r., poz. 1422 ze zm.)

Mixit jest upoważniony do korzystania z nich w celu rozpowszechniania informacji handlowych związanych z własnymi podobnymi produktami i usługami.

Mixit zobowiązany jest zapewnić użytkownikowi możliwość odmowy wysyłania wiadomości handlowych, na podany adres e-mail, dostępny lub kolejno w dowolnej komunikacji handlowej. Odmowa wysłania wiadomości jest całkowicie bezpłatna dla klientów, z wyjątkiem kosztów połączeń internetowych i transmisji danych.

7. Warunki handlowe

Korzystanie z usług Mixit podlega ogólnym warunkom handlowym, które można znaleźć na stronie https://www.mixit.pl/warunki-handlowe.

8. Postanowienia końcowe

Mixit zastrzega sobie prawo do modyfikowania niniejszej Polityki Bezpieczeństwa bez uprzedzenia. Aktualna wersja ogólnych warunków handlowych i Polityki Bezpieczeństwa jest nieustannie dostępna na stronie internetowej https://www.mixit.pl

Klient wyraża zgodę z niniejszą Polityką Bezpieczeństwa, akceptując ją za pośrednictwem formularza online. Zaznaczeniem opcji akceptacji, klient potwierdza, że zaznajomił się z ww Polityką Bezpieczeństwa, zgadza się z jej brzmieniem bez zastrzeżeń i że akceptuje ją w całości.

Dane do kontaktu Mixit w sprawach dotyczących Polityki Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych: (+48) 22 300 17 88 (pn. - pt. 8-16), biuro@mixit.pl

Stosunki, które nie podlegają bezpośrednio tym zasadom, reguluje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i prawo Rzeczypospolitej Polskiej.

Wyżej wymieniona Polityka Bezpieczeństwa wchodzi w życie dnia 1.5.2018.

0 Koszyk Do góry