Truskawkowy tydzień ze zniżką 10% na dużą tubę, kosteczkiprecelki czy migdały w czekoladzie w truskawkowym pyłku.

Mixowanie nie idzie za dobrze? Coś nie działa? Spróbuj użyć innej przeglądarki, np. Edge, a my zajmiemy się naprawą. Przepraszamy!

KONKURS! Wygraj śniadanie na cały rok!


KONKURS NOWOROCZNY! Staje się naszą tradycją.


Co zrobić, aby wygrać?

Wystarczy, że do końca stycznia złożysz zamówienie w naszym sklepie internetowym oraz w komentarzu pod postem konkursowym NA FACEBOOKU napiszesz  „Moje zdrowe śniadania w roku 2019 będą…” no właśnie, jakie? ;)

Wśród osób, które wezmą udział w konkursie wybierzemy 3 zwycięzców.  Nagroda główna to 11 voucherów, każdy o wartości 50 zł, które możesz wykorzystać na Twoje śniadania w 2019 roku.

KONKURS ODBYWA SIĘ TUTAJ  --> mix.it/post_konkursowy

Regulamin konkursu internetowego "Wygraj śniadania na cały rok”

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady konkursu, zwanego dalej „konkursem", ogłaszanym na stronie internetowej www.mixit.pl.

2. Organizatorem konkursu jest:

Mixit Sp. z o.o.,
ul. Luboszycka 34
Opole, 45-215

NIP: 7543082690
biuro@mixit.pl
(+48) 22 300 17 88

3. Konkurs prowadzony jest w Internecie na stronie www.mixit.pl. Jego promocja odbywać się będzie przy pomocy kont na portalach społecznościowych firmy (Facebook oraz Instagram), poprzez rozsyłkę newsletterów do osób, które wyraziły zgodę na wpisanie do bazy danych firmy, oraz przy pomocy reklamy Google AdWords.

4. Uczestnikiem konkursu może być każda, pełnoletnia osoba fizyczna, z zastrzeżeniem ust. 6.

5. Każdy uczestnik może wziąć udział w konkursie jedynie raz. Złożenie kliku zamówień w okresie 11-31.01.2019 nie zwiększa szans na wygraną.

6. W konkursie nie mogą brać udziału:

a) pracownicy organizatora i innych podmiotów współpracujących przy organizacji i przeprowadzeniu konkursu,

b) członkowie rodzin pracowników organizatora i innych podmiotów współpracujących przy organizacji i przeprowadzeniu konkursu.

7. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników konkursu będą przez niego przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzców i przyznania nagród. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi odebranie nagrody. Organizator będzie administratorem danych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Uczestnikowi, który podał swoje dane osobowe, przysługuje wgląd w te dane i ich poprawa.

8. Czas trwania konkursu określa się na: 11-31.01.2019

§ 2 Zasady konkursu

1. Udział w konkursie polega na złożeniu zamówienia na stronie internetowej www.mixit.pl do dnia 31.01.2019 roku oraz napisaniu komentarza do zamówienia, który umożliwi wyłonienie zwycięzców. W konkursie wezmą udział jedynie zamówienia, które zostaną opłacone do dnia 31.01. W przypadku płatności "za pobraniem", zamówienia muszą zostać odebrane do dnia 31.01.2019 roku. Każda osoba, która złoży zamówienia w podanych wyżej terminach, może wziąć udział w konkursie tylko raz.

2. Przesyłając zgłoszenie uczestnik wyraża zgodę na udział w konkursie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie oraz na przetwarzanie jego danych osobowych.

3. Główną wygraną w konkursie stanowi zestaw voucherów na zakupy na stronie www.mixit.pl składający się z 11 voucherów, każdy o wartości 50zł. Drugą nagrodą jest voucher o wartości 150 zł. Trzecią nagrodą jest voucher w wysokości 50 zł.

4. Mixit Sp. Z .o.o. zastrzega sobie prawo wyboru mniej niż trzech zwycięzców konkursu lub braku dokonania wyboru w przypadku braku zgłoszeń lub zgłoszeń nie spełniających wymogów regulaminu.

5. Oficjalne wyniki zostaną ogłoszone po zakończeniu konkursu na stronie internetowej www.mixit.pl oraz na facebooku www.facebook.com/mixitpl do dnia 1.02.2019

6. Ze zwycięzcami Organizator skontaktuje się drogą mailową (na adres podany przy składaniu zamówienia).

7. W przypadku, gdy zwycięzca nie nawiąże kontaktu z  Mixit sp. z o.o. do 10dni kalendarzowych od ogłoszenia wyników, prawo do nagrody wygasa.

8. Nie ma możliwości zamiany nagrody w postaci voucheru  na ekwiwalent pieniężny ani na inną nagrodę.

9. Vouchery będące wygraną w konkursie zrealizować można jedynie na stronie Mixit.pl. Produkty zakupione przy pomocy voucherów zostaną przesłane zwycięzcom jedynie na terenie Polski.

§ 3 Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:

a) zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej,

b) niedoręczenie Uczestnikowi nagrody na skutek braku adresu lub błędnego adresu email podanego przez Uczestnika,

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.

3. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez Mixit.pl


Wróć do wszystkich artykułów

0 Komentarzy do artykułu KONKURS! Wygraj śniadanie na cały rok!


Komentarz

Następne artykuły

0 Koszyk Do góry